ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Forward my email account

Learn how to forward email from your GoDaddy Office 365 account and Workspace email account. Or forward email from other email services (e.g. Gmail, Yahoo, Hotmail) to your GoDaddy Office 365 account or your Workspace email account.

Office 365 Email

What do you want to do? How to do it...
Have all incoming email to your Office 365 address forwarded to another inbox. Set up a forwarding Office 365 email address.
Have all your other email forwarded to your Office 365 address. Set up outside email forwarding to your Office 365 inbox.

Workspace Email

What do you want to do? Notes How to do it...
Set up an email account for forwarding emails. No emails get stored at this address; anything coming in gets automatically forwarded on to another address. Set up a forwarding Workspace email address.
Forward my other email to my Workspace email address. Forward emails from other trusted email systems to your Workspace email account. Forward copies of incoming email to another inbox.
Forward individual emails as an attachment. This is on a manual basis, when you want to send an email or a group of emails, as an attachment in another email. How to forward emails as attachments in:

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ