ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Forwarding emails as attachments

Use Workspace Webmail to forward emails as attachments. Workspace packages all of the message contents into a single attachment. To use this feature you will need to be in Classic View. If you are currently using Updated View, click the Classic View link on the top right. You can always switch back by clicking the Updated View in the same location.

  1. Log in to your Workspace Email.
  2. Open the message you want to forward. To forward multiple emails, instead of opening an email, use the checkboxes to select the emails you want to forward.
  3. In the top right corner of the page, click the More Actions menu.
  4. Select Fwd. as Attachment.
  5. Click Apply. A new email is created with a .eml file attached.
  6. When the rest of the message is ready to go, click Send.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ