ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

ตัวเลือกการส่งต่อสำหรับที่อยู่อีเมลของฉัน

ส่งต่ออีเมลของคุณจากที่อยู่อีเมลอื่น (เช่น Gmail, Yahoo หรือ Hotmail) ไปยังกล่องขาเข้าของ Microsoft 365 หรือ Workspace Email หรือส่งต่ออีเมลจากที่อยู่ Microsoft 365 หรือ Workspace Email ของคุณไปยังกล่องเข้าของอีเมลอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งต่ออีเมลจาก sales@coolexample.com ไปยัง jane@coolexample.com ข้อความทั้งหมดที่ส่งไปยัง sales@ จะถูกส่งต่อไปยัง jane@ โดยอัตโนมัติ

Microsoft 365

คุณต้องการทำอะไร วิธีดำเนินการ
ส่งต่ออีเมล Microsoft 365 ของคุณไปยังบัญชีอีเมลอื่น สร้างที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ
ส่งต่อบัญชีอีเมลอื่นไปยังอีเมล Microsoft 365 ส่งต่อบัญชีอีเมลไปยังอีเมล Microsoft 365 ของคุณ
ส่งต่ออีเมลเป็นเอกสารแนบ แนบข้อความรวมกับข้อความอื่นใน Outlook

Workspace Email

คุณต้องการทำอะไร วิธีดำเนินการ
ส่งต่อ Workspace Email ไปยังบัญชีอีเมลอื่น สร้างที่อยู่ Workspace Email สำหรับส่งต่อ
ส่งต่อบัญชีอีเมลอื่นไปยัง Workspace Email ส่งต่อบัญชีอีเมลไปยังอีเมล Workspace Email ของคุณ
ส่งต่อสำเนาอีเมลของคุณไปยังบัญชีอีเมลอื่น ส่งต่อสำเนาอีเมล
ส่งต่ออีเมลเป็นเอกสารแนบ แนบข้อความรวมกับข้อความอื่นโดยใช้:

ข้อมูลเพิ่มเติม