ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Free DocuSign account details

Customers who purchase an Office 365 Business Premium plan are eligible to redeem a free DocuSign account. This account includes:

  • 10 free signature requests: You can send up to 10 documents out for others to sign. You can set the signing order, and place sign here tags and fields to guide signers.
  • Unlimited signing: There is no cap to the number of documents you can personally sign and return. (Example: If someone sends you a document to sign you can upload it to DocuSign, fill it out, sign it, and return the completed document.)
  • DocuSign Office 365 apps: The plan also includes free applications to connect Office 365 products directly to DocuSign.
  • Mobile Apps: DocuSign’s mobile apps are included with the service. You can use the mobile app to prepare and send documents for signature, complete in-person signing, and get visibility into your document status; all directly from your smartphone or tablet. DocuSign mobile apps are available in Apple's iOS App Store, Google Play, Windows Phone, and Windows stores.

Next Step

More Info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ