ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

สร้าง CSR (Certificate Signing Request) สำหรับโฮสติ้ง cPanel ของฉัน

คุณสามารถสร้าง Certificate Signing Request (CSR) ในบัญชี cPanel ได้หลังจากที่โดเมนของคุณชี้ไปที่ผลิตภัณฑ์โฮสติ้ง

 1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ หน้าผลิตภัณฑ์
 2. ในส่วนเว็บโฮสติ้ง คลิกจัดการ ถัดจากบัญชีโฮสติ้งบน Linux ที่คุณต้องการใช้
  คลิกจัดการ
 3. ในแดชบอร์ดของบัญชี ให้คลิก ผู้ดูแลระบบ cPanel
 4. ในหน้าหลักของ cPanel Home ส่วน การรักษาความปลอดภัย ให้คลิก SSL/TLS
 5. ที่ใต้ Certificate Signing Request (CSR) ให้คลิก สร้าง ดู หรือลบเครื่องหมายรับรอง SSL Signing Request
 6. กรอกช่องในสร้างส่วน Certificate Signing Request (CSR) ใหม่ใหม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 7. ช่อง คำอธิบาย
  คีย์ คำอธิบายโดยละเอียด
  โดเมน ชื่อโดเมนแบบเต็มหรือ URL ที่คุณต้องการรักษาความปลอดภัย
  หมายเหตุ: หากคุณจะขอเครื่องหมายรับรองแบบอักขระแทน ให้เพิ่มเครื่องหมายดอกจัน (*) ทางด้านซ้ายของชื่อสามัญที่คุณต้องการใช้อักขระแทน เช่น *.coolexample.com
  เมือง ชื่อเมืองที่ใช้จดทะเบียน/เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน อย่าใช้ตัวย่อ
  รัฐ ชื่อรัฐที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน อย่าใช้ตัวย่อ
  ประเทศ รหัสประเทศสองตัวอักษรตามรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ที่หน่วยงานของคุณจดทะเบียนไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  บริษัท ชื่อธุรกิจของคุณที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากคุณจะลงทะเบียนแบบรายบุคคล ให้ป้อนชื่อผู้ขอเครื่องหมายรับรอง
 8. ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม ให้คลิกปุ่มสร้าง

ในหน้าใหม่ CSR ของคุณจะปรากฎในส่วน Encoded Certificate Signing Request คุณจะต้องคัดลอก CSR เพื่อร้องขอเครื่องหมายรับรอง SSL

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากที่คุณสร้าง CSR แล้ว คุณจะต้องขอใบรับรองการตรวจสอบแบบมาตรฐาน แบบดีลักซ์ หรือแบบขยาย

ข้อมูลเพิ่มเติม