ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

Generate a CSR (Certificate Signing Request) for my cPanel hosting

You can generate a Certificate Signing Request (CSR) in the cPanel account after your domain is pointing to the hosting product.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, in the Security section, click SSL/TLS.
 5. Under Certificate Signing Requests (CSR), click Generate, view, or delete SSL certificate signing requests.
 6. Complete the fields in the Generate a New Certificate Signing Request (CSR) section.
 7. Field Description
  Key Detailed description.
  Domains The fully-qualified domain name, or URL, you want to secure.
  Note: If you are requesting a Wildcard certificate, add an asterisk (*) to the left of the common name where you want the wildcard, for example *.coolexample.com.
  City Name of the city where your organization is registered/located. Do not abbreviate.
  State Name of the state where your organization is located. Do not abbreviate.
  Country The two-letter International Organization for Standardization (ISO) format country code for where your organization is legally registered.
  Company The legally-registered name for your business. If you are enrolling as an individual, enter the certificate requestor's name.
 8. At the bottom of the form, click the Generate button.

On the new page, your CSR will display in the Encoded Certificate Signing Request section. You'll need to make a copy of the CSR to request an SSL certificate.

Next step

After you create a CSR, you will need to request your certificate. How you request a certificate is dependent on the type of certificate you have:

Type Next step
Standard, Deluxe or Extended Validation certificates Request my SSL certificate
Code or Driver Signing certificates Request code or driver signing certificates

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

saloom's Avatar
New certificate - paste the CSR

1 การตอบกลับ

Last posted about 4 years ago.

DavidT's Avatar
Apply GoDaddy SSL Cert to a GoDaddy hosted webpage.

1 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

sud's Avatar
UCC SANS certificate add different csr for different subdomain.

2 การตอบกลับ

Last posted over 2 years ago.

WIMR's Avatar
Create Private Key after SSL Purchase

2 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน