ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Generating a Certificate Signing Request - lighttpd

Before you can request your SSL, you must generate a Certificate Signing Request (CSR) From your server. When you have completed generating your CSR, cut/copy and paste it into the CSR field on the SSL certificate-request page.

To Generate a Certificate Signing Request for lighttpd

 1. Log in to your server's terminal (SSH).
 2. At the prompt, type the following command:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout yourdomain.key -out yourdomain.csr

  Note: Replace yourdomain with the domain name you're securing. For example, if your domain name is coolexample.com, you would type coolexample.key and coolexample.csr.

 3. Enter the requested information:
  • Common Name: The fully-qualified domain name, or URL, you want to secure.
   If you are requesting a Wildcard certificate, add an asterisk (*) to the left of the common name where you want the wildcard, for example *.coolexample.com.
  • Organization: The legally-registered name for your business. If you are enrolling as an individual, enter the certificate requestor's name.
  • Organization Unit: If applicable, enter the DBA (Doing Business As) name.
  • City or Locality: Name of the city where your organization is registered/located. Do not abbreviate.
  • State or Province: Name of the state or province where your organization is located. Do not abbreviate.
  • Country: The two-letter International Organization for Standardization (ISO) format country code for where your organization is legally registered.

   Note: If you do not want to enter a password for this SSL, you can leave the Passphrase field blank. However, please understand there might be additional risks.

 4. Open the CSR in a text editor and copy all of the text.
 5. Paste the full CSR into the SSL enrollment form in your account.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ