ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Get a notification when a website goes down

You can set event notifications to let you know when a website is down and needs your immediate attention.

Uptime Monitor tool needs to be active on a website to get a notification when the website is not up and running.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Pro in the upper-right corner and click Settings.
  4. Click the Notifications tab.
  5. In the Event notifications section click Uptime.
  6. Turn on notifications and click Save changes.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ