ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Get authorization code via download

Some domain name registries require authorization codes for transfers, but we cannot send them via email. If this rare exception occurs, you can create and download a file that contains the authorization code. See Download Exportable Lists in the Domain Manager for more information.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Domains menu, select Transfers.
 7. Hover over the Export List icon and select Export List.
 8. Name your list. Then, from the Domain list menu, select the list of domains whose authorization codes you want to download.
 9. Click Next.
 10. Select your data columns, including Authorization Codes, and then click Next.
 11. Do the following, and then click Finish:
  • Select file type - Select the type of file you want to export: CSV (Comma Separated Values) or XML (Extensible Markup Language).
  • Select Compression - Select GZ to create the file in compressed format. Otherwise, select None.

Next Step

For the next step, visit Transfer domain from GoDaddy to another registrar.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ