ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Get authorization code via download

An exportable list can be used to review information for your domain names and save that information locally on your device, including your domain authorization codes. You can create and download an exportable list in a CSV or XML file type from within your account.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. From the menu above your domain list, select Export.
 3. Choose the settings for your export:
  • Report name: choose a name for your report
  • Export options: choose to export all domains or only domains pending transfer
  • Display columns: select to export only the columns currently in view, or all possible columns
  • File format: select CSV or XML for your file format
  • File compression: Choose a compression option for your report file
  • Check the box if you'd like to include the authorization codes for your domains
 4. Select OK to confirm the settings for your export.
 5. Select Download now and your exported list will download to your device in the file format you selected.

  Note: You'll need to verify your identity if you have domain protection on your domain. We'll send a verification code automatically if you've had 2-step verification (2SV) enabled in your account for more than 72 hours. Otherwise, select Send Password and we'll send a one-time password to your registrant email address.

Related step

More info