ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Windows Hosting (Plesk) วิธีใช้

Get detailed errors for troubleshooting in my Windows Hosting account

By default, a website in your Windows Hosting account displays a custom, generic error when the site experiences a problem. We've provided this generic error message to prevent malicious users from obtaining sensitive information about your site.

To troubleshoot the issue, you can modify the web.config file and specify that a detailed error message is shown. A detailed error message can help locate the specific code that's causing the issue.

Warning: Back up the web.config file before you make any changes. Don't replace your existing web.config file with the code provided below. The code sample provided below does not constitute a complete web.config file.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Select Web Hosting, and next to the Windows Hosting account you want to use select Manage.
 3. In the account Dashboard, select Plesk Admin.
 4. In the Plesk Websites & Domains page, just below the domain name, select Hosting Settings.
 5. Towards the bottom of the page deselect Custom error documents, and then select OK. When the settings are changed, a confiming message appears and you're returned to the Websites & Domains page.
 6. Select File Manager.
 7. In the File Manager list, select web.config. The web.config file opens in a code editor.
 8. After the opening system.webServer tag, and before the closing system.webServer tag, add the next code snippet. Be careful not to delete any of the existing code.

  <httpErrors errorMode="Detailed" existingResponse="PassThrough"/>
  
 9. Select OK.

More info