ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เริ่มต้นใช้งานโดเมน

What is a domain name?

Domain names help us navigate the Internet without having to memorize random strings of numbers.

Top Tips for Choosing a Great Domain

Check out our tips for choosing a memorable domain and how to get one.

What's the difference between a domain name and a website?

Domain names, websites and web hosting are all different pieces of the bigger Internet picture.

โดเมนย่อยคืออะไร

Learn more about subdomains and how to use them.

ใช้โดเมนของคุณเพื่อสร้างบัญชีอีเมล

A domain-based email account looks professional and establishes credibility, and setting it up is easy.

Connect your domain to a Website Builder site

Use your domain name to create a website with Website Builder.

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ