ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Get started with my Web and Classic hosting account

If you're new to Web & Classic hosting, this article will help you get started.

1. Set up Your Hosting Account

Without setting up your hosting account, you can't do anything with it. So, check out Set up my Web & Classic Hosting account.

2. Upload Your Website

After setting up your hosting account, you need to get your website's files on it. There are a number of ways to do this, including using the application you used to build your website and using an FTP client. For help, see Move my website with FTP and FileZilla.

3. Preview Your Site

Once you have your website uploaded, check it out using Preview DNS. For more information, see Preview your website.

If you don't see your website, make sure you have an "index file." For more information, see What file displays when someone browses to my domain name?

To see if you have a default file, open up your FTP client/website application and make sure you have one of the files listed in the top level of your hosting account, also known as "the root."

4. Make Your Site Live

Depending on how you configured your hosting account, your website might already be live. Check it out by going to your domain name.

If it's not live, you probably need to update your DNS. For more information, see Change nameservers for my domains.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ