ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Get Started with Starter Site

Starter Site from Professional Web Services is ideal for quickly creating a basic one-page website. With a onetime build fee, plus monthly hosting service, an attractive, theme-based web page can display:

  • An online business card and Contact Form
  • An online flyer or promotional page
  • Announcements, Event Notices, or Save the Date reminders

With one of our Starter Sites, you can have something published as quickly as within one business day. Each theme has been designed based on the latest research and built to attract viewers.

Available Themes:

  • General Business
  • Birth Announcement
  • Save the Date
  • Wedding Announcement

This is a great start for getting on the Web. And, as business grows, so can your Starter Site. The one-time build fee can be credited toward the purchase of a multiple-page website within the first year. For more, see Update Your Starter Site.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ