ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Get the latest information from my websites in GoDaddy Pro

Sync the Dashboard to see the latest website information in your Overview screen in GoDaddy Pro.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Overview in the left sidebar.
  3. Click Sync in the upper-right corner.
    Sync button

    When the sync is finished, the latest information appears on your GoDaddy Pro dashboard.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ