ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Getting a CSV File from Excel or Numbers

Getting a CSV file from an Excel spreadsheet is easy! Just start with your document open in Excel, or Numbers. Go to your File menu on the top left of the page, choose Save As... and then choose the option that amends a .csv extension to the file. It will likely also mention something along the lines of Comma Separated Values. That will give you a CSV file that will easily import into your GoDaddy Email Marketing Subscribers area.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ