ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Getting set up

Note: This article is intended for the stand-alone Get Paid product that is now a tier of GoDaddy Online Bookkeeping. As such, some of these instructions may not apply to your Online Bookkeeping account.

Setting up Online Bookkeeping - Get Paid is as easy as 1-2-3! Below are helpful screen shots that can walk you through the process.

Once the customer selects the Online Bookkeeping - Get Paid plan, they will be see a confirmation screen.


After clicking on the Online Bookkeeping - Get Paid button, the first time customer will see the startup screen below:


If customer selects the PayPal Here option, they will be prompted by the following screen:


If the customer chooses Set Up Online Payments option, they will be prompted by this screen:


If the customer is interested in taking direct bank transfers to their invoices, they must set up a Dwolla account. Please see Use PayPal Here, Stripe, and Dwolla for assistance with this process.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ