ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Getting Started

Workspace Webmail offers access to email, no matter where you are. But did you know that it offers more than sending and receiving messages? Here are some of Workspace Webmail's most popular features and tools.

Messages

Learn how Workspace Webmail's resources can improve your work flow.

Address Book

Manage your contacts more efficiently with the address book's tools.

Settings

Tweak Workspace Webmail's settings to fit your preferences.

Other Features

Maximize Workspace Webmail's features and enhance your productivity.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ