ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Getting started

Online Store is an easy-to-use website builder for creating your business's virtual storefront and getting it online. No technical skills are required, which means you can sell your products and services to customers all around the world.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Use the Get Started window to enter your business name.
    Getting Started window
  3. Select a domain from your account, or create a sub-domain using a domain in your account for your website.

    Note: If you don't have an available domain, you can also choose to set up your Online Store with a temporary domain. Your store will be accessible through yourtemporaryname.mysimplestore.com, until you've assigned it to your own Web address.

  4. Enter your contact email address and then click Create My Store.

If this is your first time in your Online Store account, a Getting Started Guide will walk you through the process of setting up your store. If the guide does not display, click on the Settings or Store Design tabs, to customize your store.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ