ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Getting Started (Linux and Plesk 7.5)

This guide will help you to get started with your Linux Dedicated Server running Plesk 7.5 as your hosting control panel. You may download a PDF version to your computer or view the guide below.

Note: This PDF format guide requires Adobe Acrobat Reader to open and print. You can download Adobe Acrobat Reader at Adobe's website.

Getting Started With Your Linux Dedicated Server Using Parallels Plesk Panel 7.5.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ