ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Getting Started with online advertising

To set up Search Engine Visibility Online Advertising you need to enter your business information. After your information is completed and submitted, you can manage your Online Advertising dashboard, leads, and business information. You continue to log in to Search Engine Visibility the same way every time.

To Log in to Search Engine Visibility Online Advertising

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Search Engine Visibility.
  3. Click Manage next to the Search Engine Visibility account you want to use.
  4. Click Online Advertising.
  5. Enter your business information in the Online Advertising Interview.
For more information see
.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ