ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Give people delegate permissions for a distribution group

If you are an Office 365 admin, you can give people delegate permissions to send email from, and also on behalf of a distribution group. Here's how:

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click the Admin tile.
  Click Admin tile
 3. In the Office 365 admin center panel, click Groups.
  Click groups
 4. In the Groups panel, check the box next to the group you want to add delegates to.
  Click the group you want to add delegates to
 5. In the right panel, under Distribution list, click Edit Exchange properties.
  Click Edit Exchange properties.
 6. Click group delegation.
  Click group delegation
 7. Use the following to help you determine whether you want to assign Send As or Send on Behalf permissions:
 8. Send As Send on Behalf
  This allows a member of the group to send email as the distribution group address. To a recipient, the From line will display the group name only. This allows a member of the group to send email on behalf of the group. To a recipient, the From line will display the sender "on behalf of" the group.

  Note: To send as the distribution group, you need to show the From field in your email composer. To show the From field in Outlook, open a new email, click Options, and select From.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ