ช่วยเหลือ

เซิร์ฟเวอร์เฉพาะและ VPS รุ่น 3 ช่วยเหลือ

GLIBC DNS Vulnerability

You need to update your Linux server's installation of glibc immediately to protect it from a stack-based buffer overflow which was discovered on February 16, 2016.

Note: You only need to perform this update if you have a VPS or dedicated server. Customers with shared hosting accounts do not need to do anything.

Have GoDaddy update glibc for me

For $79, GoDaddy will update glibc for you. To buy this service, give us a call at (480) 463-8824.

Update glibc myself

 1. Connect to your server via SSH.
 2. Run one of the following commands, based on your OS:
  OS Do this...
  CentOS 6+
  Fedora 22+
  Red Hat 10+
  sudo yum -y update glibc glibc-common glibc-devel glibc-headers glibc-static glibc-utils nscd
  Ubuntu 12.04+
  sudo apt-get update && sudo apt-get install --only-upgrade libc6
  CentOS 5 Nothing - this OS is not affected
  Other OSes See Unsupported operating systems (GLIBC DNS vulnerability)

Your version of glibc should now be updated.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ