ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

การสาธิตการตลาดทางอีเมลดูและสำรวจการตลาดทางอีเมล
ตั้งค่าแคมเปญตั้งค่าแคมเปญแรกของคุณ
ปรับเปลี่ยนแคมเปญตามต้องการดูวิธีการดีๆ ทั้งหมดที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับเปลี่ยนแคมเปญการตลาดตามต้องการได้
การตั้งค่าแคมเปญขั้นสูงคำแนะนำและเคล็ดลับด้านการตลาดทางอีเมลขั้นสูง
ทุกอย่างเกี่ยวกับรูปภาพตั้งค่าแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณแยกจากรูปภาพ
คุณลักษณะของแอดออนและโซเชียลมีเดียสำรวจแอดออนการตลาดทางอีเมลและปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย
ทุกอย่างเกี่ยวกับการวิเคราะห์คำแนะนำและเคล็ดลับเกี่ยวกับแอดออน Google Analytics เพื่อสำรวจงานวิเคราะห์และสถิติของแคมเปญ
การแก้ไขปัญหาข้อมูลการแก้ไขปัญหาการตลาดทางอีเมล