ทำความเข้าใจตัวเลือกการประมูลของ GoDaddy

การประมูลของ GoDaddy® มอบทางเลือกในการประมูลสำหรับการขายชื่อโดเมนของคุณ คุณสามารถใช้การประมูลแบบประหยัดที่ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือจะเพิ่มคุณสมบัติพิเศษเพื่อเพิ่มการเป็นที่รู้จักให้กับชื่อโดเมนของคุณก็ได้

คุณสามารถขายชื่อโดเมนที่ลงทะเบียนกับนายทะเบียนใดๆ ได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะประกอบด้วยเนื้อหาของเว็บไซต์หรือเป็นหน้าพักหรือไม่ แต่ขอแนะนำให้ย้ายเว็บไซต์มาที่เรา การย้ายจะรวมการต่ออายุระยะเวลาการลงทะเบียนอีกหนึ่งปี หากคุณมีเว็บไซต์ที่เผยแพร่ซึ่งใช้ชื่อโดเมนของคุณ คุณสามารถเพิ่มมูลค่าของเนื้อหาเว็บไซต์สำหรับการประมูลนั้นได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อจะสามารถใช้เว็บไซต์ดังกล่าวได้หลังจากที่เป็นเจ้าของชื่อโดเมน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถประมูลชื่อโดเมนที่จะหมดอายุภายใน 90 วัน ชื่อโดเมนที่ไม่มีการใช้งาน หรือชื่อโดเมนสากลได้ โปรดดูรายการส่วนต่อท้ายชื่อโดเมนที่สนับสนุนได้ที่ โดเมนใดที่ฉันสามารถขายบนเว็บไซต์ประมูลได้

คุณสามารถประมูลชื่อโดเมนเป็นเวลา 7 หรือ 90 วัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทการประมูลที่คุณเลือก:

  • การเสนอราคา/การเสนอราคากลับไป — ขายเมื่อคุณยอมรับการเสนอราคาหรือการเสนอราคากลับไปของผู้ซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือหากคุณระบุการเสนอราคากลับไปหลังจากได้รับการเสนอราคาริเริ่ม ชื่อโดเมนจะถูกขายเมื่อผู้ซื้อยอมรับการเสนอราคาของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การขายโดเมนด้วยการเสนอราคาในข้อเสนอพิเศษ / ข้อเสนอพิเศษหรือซื้อตอนนี้

    หมายเหตุ: หากต้องการประมูลชื่อโดเมนในราคาสูงกว่า $50,000 คุณจะต้องใช้ประเภทการประมูลแบบการเสนอราคา/การเสนอราคากลับไป

  • การเสนอราคา/การเสนอราคากลับไปแบบซื้อทันที — ขายเมื่อคุณยอมรับการเสนอราคาหรือการเสนอราคากลับไปของผู้ซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือหากคุณระบุการเสนอราคากลับไปหลังจากได้รับการเสนอราคาริเริ่ม ชื่อโดเมนจะถูกขายเมื่อผู้ซื้อยอมรับการเสนอราคาของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อสามารถยอมรับราคาซื้อทันทีได้ทุกเมื่อ แทนที่จะต้องเจรจาต่อรอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การขายโดเมนด้วยการเสนอราคาในข้อเสนอพิเศษ / ข้อเสนอพิเศษหรือซื้อตอนนี้
  • ซื้อทันทีเท่านั้น — ขายเมื่อผู้ซื้อยอมรับราคาซื้อทันที ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การขายโดเมนด้วยการเสนอราคาในข้อเสนอพิเศษ / ข้อเสนอพิเศษหรือซื้อตอนนี้
  • การประมูลสาธารณะ 7 วัน — ผู้ซื้อประมูลชื่อโดเมนซึ่งจะขายให้แก่ผู้ที่ประมูลในราคาสูงสุด เมื่อการประมูลสิ้นสุด แต่หากคุณตั้งราคาขั้นต่ำไว้ ชื่อโดเมนจะถูกขายเมื่อราคาประมูลสูงสุดถึงราคาขั้นต่ำเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การขายโดเมนในการประมูลในสาธารณะแบบ 7 วัน

    หมายเหตุ: หากเริ่มต้นใช้การประมูลชื่อโดเมนแบบการเสนอราคา/การเสนอราคากลับไป คุณจะสามารถเปลี่ยนการประมูลเป็นแบบการประมูลสาธารณะ 7 วันได้หลังจากที่ได้รับการเสนอราคา โดยให้ใช้การเสนอราคานั้นเป็นราคาประมูลเริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการประมูล

เมื่อคุณนำโดเมนออกประมูลสำหรับการขาย เราจะไม่เรียกเก็บเงินสำหรับรายการแบบประหยัดที่ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เมื่อคุณทำการชำระเงินผ่านตะกร้าสินค้า คุณจะต้องป้อนข้อมูลสำคัญเพื่อให้เราประมวลผลการขายชื่อโดเมนได้ เราไม่ได้กำหนดให้ระบุหมายเลขบัตรเครดิต เว้นแต่ว่าคุณจะซื้อคุณสมบัติหรือบริการเพิ่มเติม

เมื่อขายชื่อโดเมนของคุณ เราจะหักยอดเงินซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยจากราคาขาย คุณยังต้องชำระค่าสมาชิกรายปีอีกเล็กน้อย เพื่อเข้าร่วมการประมูลของ GoDaddy ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การตั้งราคาการประมูลของ GoDaddy

หมายเหตุ: ไม่มีค่าปรับสำหรับการลบชื่อโดเมนออกจากการประมูลชื่อโดเมนที่ไม่มีผู้ประมูลและนำกลับมาประมูลใหม่ หรือการแก้ไขการประมูลซึ่งทำได้ทุกเมื่อ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ