ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Park a domain registered with GoDaddy

Park your domain name if you don't have a website to direct it to, or simply need a temporary place to point it. We'll display a parked page on your domain to let visitors know the domain is taken.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select your domain to access the Domain Settings page.
  3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
  4. On the DNS Management page, next to the A record with @ in the Host field, click the edit dns pencil icon pencil icon. We recommend copying down the current IP listed before updating in case you want to unpark your domain later.
  5. Update the Points to field to the IP address 34.102.136.180.
  6. Select Save to save your changes.

Please allow up to 48 hours for your changes to take full effect globally.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

NovotnyM's Avatar
Domain registered with Google

2 การตอบกลับ

Last posted about 5 years ago.

cryptogenx's Avatar
Ineligible for cash parking

4 การตอบกลับ

Last posted about 1 year ago.

smendez's Avatar
This domain is currently not approved for CashParking Shady behaviour on my account

2 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

liammorren's Avatar
Domain registered with Google cloud

6 การตอบกลับ

Last posted about 3 years ago.

wnate08's Avatar
I requested my domain to be parked but it has not been parked yet....why not?

1 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน