ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

ยอมรับหรือปฏิเสธการย้ายโดเมนของฉันออกจาก GoDaddy

หลังจากคุณอนุญาตการย้ายไปยังผู้รับจดทะเบียนรายใหม่แล้ว การยอมรับการโอนย้ายอาจช่วยให้กระบวนการเร็วขึ้น การยอมรับการโอนย้ายจะเป็นไปโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันหลังจากคุณอนุญาตการโอนอ้ายกับผู้รับจดทะเบียนรายใหม่ นอกจากคุณจะปฏิเสธ หากปฏิเสธการโอนย้าย โดเมนจะไม่ย้ายไปยังนายทะเบียนรายอื่น และจะยังอยู่ในบัญชีของคุณ

หมายเหตุ: กระบวนการนี้ใช้ไม่ได้กับชื่อโดเมน .eu หรือ .de

  1. เข้าสู่ระบบศูนย์ควบคุมโดเมนของ GoDaddy (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ โปรดค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
  2. จากเมนู โดเมน ให้เลือก ย้าย:
    เลือกย้ายจากเมนูโดเมน
  3. ภายใต้หัวข้อ กำลังรอดำเนินการย้าย ให้เลือก ย้ายออก
    ย้ายเข้าหรือออก
  4. ทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ติดกับโดเมนที่คุณต้องการยอมรับ หรือคลิกไอคอนเครื่องหมายถูก แล้ว เลือกทั้งหมด
  5. เลือกยอมรับเพื่อดำเนินการโอนย้าย หรือปฏิเสธเพื่อยกเลิกการโอนย้าย
  6. ยืนยันการเลือกของคุณในหน้าต่างใหม่

หมายเหตุ: การย้ายโดเมนอาจใช้เวลา 5 ถึง 7 วันจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ