ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

แก้ไขปัญหาการย้ายโดเมนของฉันไปยัง GoDaddy

อาจเกิดปัญหาได้เป็นบางครั้งเมื่อโอนย้ายชื่อโดเมนมาที่เรา คุณสามารถตรวจสอบหน้าการย้ายเข้าใน Domain Manager เพื่อดูสถานะของการย้ายโดเมนได้เสมอ:

หน้าการโอนย้ายเข้า

หากเกิดปัญหากับการโอนย้าย คุณจะเห็นข้อความชัดเจนในหน้านี้ รายการด้านล่างอธิบายปัญหาทั่วไปที่คุณอาจพบบางส่วน:

  • ข้อผิดพลาด: โดนเมนถูกล็อก - คุณต้องปลดล็อกชื่อโดเมนที่นายทะเบียนรายปัจจุบัน และคลิก เริ่มการโอนย้ายอีกครั้ง ในหน้า การโอนย้ายเข้า โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ FAQ การโอนย้ายชื่อโดเมน
  • Error: Protected Registration enabled - If you have protected registration, you must cancel this protection at your current registrar and change your administrative (admin) contact's email address (if necessary). If you have a .au domain name, you should update your registrar contact's email address. Then, click Restart transfer. For more information, see ดาวน์เกรดแผนปกป้องโดเมนของฉัน.
  • ข้อผิดพลาด: รหัสส่วนตัวไม่ถูกต้อง - คุณใส่รหัสส่วนตัวของการโอนย้ายชื่อโดเมนไม่ถูกต้อง คลิก อัพเดตรหัสส่วนตัว เพื่อใส่รหัสใหม่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ FAQ การโอนย้ายชื่อโดเมน
  • ข้อผิดพลาด: การโอนย้ายถูกปฏิเสธ - เนื่องจากนายทะเบียนปฏิเสธการโอนย้ายชื่อโดเมนของคุณ โปรดติดต่อนายทะเบียนรายปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหาและซื้อการโอนย้ายเข้าบัญชีของคุณจากเราอีกครั้ง

หากชื่อโดเมนของคุณค้างอยู่ที่สถานะไม่ต้องดำเนินการใดๆ : กำลังเตรียมการ:

โดยทั่วไปแล้วสถานะนี้หมายความว่าเรากำลังเตรียมการโอนย้ายชื่อโดเมนของคุณ อย่างก็ตาม หากคุณได้ลงทะเบียนหรือโอนย้ายชื่อโดเมนเข้าในระยะ 60 วันที่ผ่านมา คุณจะไม่สามารถโอนย้ายชื่อโดเมนนั้นได้ตามที่ระบุในนโยบาย ICANN ในกรณีนี้ ข้อแนะนำขั้นตอนปฏิบัติระบุว่า “คุณสามารถโอนย้ายโดเมนที่มีการลงทะเบียนหรือโอนย้ายย้อนหลังเกิน 60 วันเท่านั้น เราจะเตรียมการโอนย้ายใหม่ให้อีกครั้งเมื่อโดเมนตรงกับนโยบาย”

หมายเหตุ: การล็อกนาน 60 วันจะไม่ใช้กับชื่อโดเมน .au

ชื่อโดเมนของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงในสถานะนี้จนกว่าเราจะเตรียมการโอนย้ายครั้งใหม่ได้ (เมื่อตรงตามนโยบาย ICANN) หรือจนกว่าการโอนย้ายจะหมดอายุ (30 วันหลังการซื้อ) โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อขอการสนับสนุนหากการโอนย้ายของคุณหมดอายุ

หากไม่ได้รับรหัสส่วนตัวหรืออีเมลยืนยันการโอนย้ายที่จำเป็นต่อการอนุมัติการโอนย้าย:

ส่วนข้อมูลผู้ติดต่อในหน้าการตั้งค่าโดเมนในบัญชีของคุณจะแสดงที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลด้านการบริหาร (ผู้ดูแล) ประจำชื่อโดเมน ดังที่ปรากฏในฐานข้อมูล Whois คุณอาจจำเป็นต้องอัพเดตที่อยู่อีเมลของผู้ดูแล อัพเดตบันทึกของเรา หรือส่งอีเมลยืนยันการโอนย้ายอีกครั้งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ดูแล โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

หมายเหตุ: หากคุณมีชื่อโดเมน .au เราจะส่ง ID การโอนย้ายและอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อผู้ลงทะเบียนตามที่แสดงในฐานข้อมูล Whois หากที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง คุณควรอัพเดตกับนายทะเบียนรายปัจจุบัน

บทความการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง:

โปรดดู ย้ายโดเมนของฉันไปยัง GoDaddy เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการโอนย้ายชื่อโดเมนมาที่เรา

โปรดดู ย้ายโดเมนของฉันออกจาก GoDaddy เพื่อป้องกันหรือแก้ไขข้อผิดพลาดในการโอนย้ายไปยังนายทะเบียนรายอื่น


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ