ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

ย้ายโดเมนไปยังบัญชี GoDaddy อื่น


หากคุณต้องการย้ายชื่อโดเมนจากบัญชีหนึ่งที่มีกับเราไปยังอีกบัญชีหนึ่ง คุณมาถูกที่เพื่อเริ่มต้นแล้ว ส่วนนี้เรียกกว่า Account Change (การเปลี่ยนแปลงบัญชี) หากคุณต้องการจะย้ายชื่อโดเมนไปยังนายทะเบียนรายอื่น โปรดดู โอนย้ายโดเมนไปที่นายทะเบียนอื่น

จำเป็น: หากคุณเพิ่งเพิ่มการลงทะเบียนแบบปลอดภัยและเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนในบัญชีของคุณ คุณต้องรอเป็นเวลา 72 ชั่วโมง “และ” ยกเลิกการลงทะเบียนแบบปลอดภัยก่อนที่จะย้ายโดเมนของคุณไปยังบัญชี GoDaddy อื่น

หลังจากที่คุณได้ทำตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จสมบูรณ์แล้ว เราจะส่งอีเมลพร้อมด้วยขั้นตอนในการยืนยันการย้ายถึงเจ้าของบัญชีผู้รับ ผู้รับจะต้องยืนยันการย้ายชื่อโดเมนภายใน 10 วัน หลังจากช่วงเวลานั้น การดำเนินการจะหมดเวลาลงและคุณต้องคืนสถานะให้แก่ชื่อโดเมน สำหรับขั้นตอนเกี่ยวกับการยืนยันการย้ายชื่อโดเมน โปรดดู การรับชื่อโดเมนเข้ามาในบัญชีของคุณ (ขั้นตอนที่ 13 ด้านล่าง)

หมายเหตุ: ชื่อโดเมนจะต้องอยู่ในสถานะใช้งานอยู่เพื่อเปลี่ยนบัญชี หากโดเมนอยู่ในสถานะใช้งานอยู่ แต่เลยวันหมดอายุมาแล้ว โดเมนจะไม่อนุญาตให้มีการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงบัญชี โดเมนที่เปลี่ยนบัญชีจะมีการล็อกการย้ายไว้ 10 วันเพื่อป้องกันการฉ้อฉล

โดเมน .info ที่ลงทะเบียนใหม่จะมีช่วงเวลาที่ถูกระงับไว้ 5 วันก่อนที่จะสามารถเริ่มการเปลี่ยนแปลงบัญชีได้

ดูเหมือนคุณยังไม่ได้ล็อกอิน หากคุณล็อกอินด้านบน (ด้านล่าง ไอคอนข้อความ) เราจะสามารถลดขั้นตอนบางส่วนให้กับคุณได้

 1. ไปที่หน้า Domain Settings (การตั้งค่าโดเมน)
 2. ในหน้า Domains Settings (การตั้งค่าโดเมน) ด้านล่าง Additional Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม) แล้วคลิก Transfer domain to another GoDaddy account (ย้ายโดเมนไปยังบัญชี GoDaddy อื่น)
 3. The Begin Account Change window will appear:
 4. Begin account change window

 5. Enter and re-enter the Email address of the recipient.
 6. หากคุณทราบหมายเลขลูกค้าของเจ้าผู้รับ ให้เลือก ฉันมี... จากนั้นป้อนข้อมูลล็อกอินเข้าสู่บัญชี ที่อยู่อีเมลที่ป้อนต้องเป็นอีเมลเดียวกับที่ใช้สำหรับอีเมลติดต่อของบัญชีผู้ซื้อ ไม่ใช่อีเมลผู้ดูแลโดเมน
 7. หมายเหตุ: หากคุณไม่ทราบข้อมูลล็อคอินของผู้ลงทะเบียนใหม่ ให้ปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้ จากนั้นเลือก Enter new details (ใส่รายละเอียดใหม่)

 8. ใน ข้อมูลติดต่อของโดเมน ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: อาจต้องมีหรือไม่ต้องมีชื่อล็อกอินหรือหมายเลขของลูกค้าของผู้ลงทะเบียนใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกที่นี่ สำหรับ Enter new details (ป้อนรายละเอียดใหม่) ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ สำหรับตัวเลือกอื่น ๆ ทั้งหมด จะต้องมี หากใส่ ค่าจะต้องตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบในบัญชีผู้รับ

  • Enter new details (ป้อนรายละเอียดใหม่) — ป้อนข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนใหม่
  • Use details from specified customer account (ใช้รายละเอียดจากบัญชีลูกค้าที่ระบุ) — ใช้ข้อมูลการติดต่อจากบัญชีที่คุณได้ใส่ไว้ในขั้นตอนที่ 6 (วิธีนี้จะทำงานได้จนกระทั่งลูกค้าเฉพาะรายนั้นได้กำหนดค่าหน้าการตั้งค่าของตนให้รวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด)
  • Do Not Change (ไม่เปลี่ยนแปลง) — ใช้ข้อมูลติดต่อปัจจุบันที่ได้ระบุให้สำหรับชื่อโดเมนที่คุณกำลังจะย้าย การเลือก Do Not Change (ไม่เปลี่ยนแปลง) จะไม่แสดงข้อความแจ้งการเปลี่ยนแปลง ICANN ของอีเมลผู้ลงทะเบียนที่จะได้รับการส่งให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

   หมายเหตุ: หากการย้ายชื่อโดเมนระดับบนสุดอักษรย่อของแต่ละประเทศ (ccTLD) คุณอาจต้องเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ผู้ลงทะเบียนใหม่ติดต่อกับฝ่ายการสนับสนุนของเราเพื่ออัพเดทข้อมูลการติดต่อ ในระหว่างกำลังอัพเดตข้อมูลติดต่อ โดเมนจะยังคงแสดงสถานะ Pending Update (การอัพเดตที่กำลังรอดำเนินการ) และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีจะไม่มีการดำเนินการต่อจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเสร็จสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

 9. เลือก Keep the current nameservers for this domain (เก็บเนมเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันไว้สำหรับโดเมนนี้) เพื่อรักษาเนมเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันของชื่อโดเมน หากคุณไม่เลือกตัวเลือกนี้ เราจะพักชื่อโดเมนนี้ชั่วคราวเมื่อผู้ลงทะเบียนใหม่เปิดการใช้งานชื่อโดเมนในบัญชีใหม่

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนเนมเซิร์ฟเวอร์จะทำให้เว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่หยุดทำงาน นอกจากนี้ ค่า DNS ที่กำหนดเองของชื่อโดเมนจะหายไปเมื่อย้ายไปยังบัญชีใหม่

 10. คลิก ถัดไป
 11. หากคุณได้เลือก ป้อนรายละเอียดใหม่ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ จากนั้น คลิก ถัดไป:
  • Organization (องค์กร) (ระบุหรือไม่ก็ได้) — องค์กรที่ผู้ลงทะเบียนใหม่มีความเกี่ยวข้องอยู่ หากมี
  • I certify that the specified organization... (ฉันรับรองว่าองค์กรที่ระบุ...) (ระบุหรือไม่ก็ได้) — จะระบุว่าคุณยอมรับว่าองค์กรจะเป็นผู้ลงทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • First name and Last name (ชื่อและนามสกุล) — ชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียนใหม่
  • Address 1 and 2 (ที่อยู่ 1 และ 2) — เลขที่บ้านของผู้ลงทะเบียนใหม่
  • Country (ประเทศ) — ประเทศที่ผู้ลงทะเบียนใหม่อาศัยอยู่
  • City, State, Postal Code (เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์) — เมือง รัฐ และรหัสไปรษณีย์ของผู้ลงทะเบียนใหม่
  • โทรศัพท์ — หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียนใหม่
  • Fax (แฟกซ์) (ระบุหรือไม่ก็ได้) — หมายเลขแฟกซ์ของผู้ลงทะเบียนใหม่

  หมายเหตุ: เราจะแสดงรายการของบริการที่เราจะยกเลิกหลังจากที่คุณย้ายชื่อโดเมนออกจากบัญชีของคุณ คุณไม่สามารถถอนการยกเลิกหลังจากที่คุณยอมรับที่ย้าย จะมีการล็อกการถ่ายโอนเป็นเวลา 10 วันหลังจากโดเมนได้รับการย้ายไปที่บัญชีใหม่

 12. โปรดอ่าน Domain Name Change of Registrant Agreement (ข้อตกลงในการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียนสำหรับชื่อโดเมน) และหากคุณยอมรับข้อตกลงนี้ ให้เลือก I have read and agree to the Domain Name Change... (ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงที่จะเปลี่ยนชื่อโดเมน...)

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนองค์กรหรือชื่อหรือนามสกุล (ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลในรายการองค์กร) คุณต้องยอมรับในการปิดใช้งาน 60 วันเพื่อทำต่อ หากคุณมีชื่อโดเมน .au จะไม่ใช้การปิดใช้งาน 60 วัน

 13. หากคุณต้องการโอนย้ายชื่อโดเมนของคุณในช่วงเวลา 60 วัน ให้ปฏิเสธการเปลี่ยนผู้ลงทะเบียนแล้วโอนย้ายชื่อโดเมนของคุณก่อนที่จะอัพเดทฟิลด์องค์กร ชื่อ หรือนามสกุล มิฉะนั้น ให้เลือก I understand that, if I want to transfer this domain... (ฉันเข้าใจว่า ถ้าฉันต้องการโอนย้ายโดเมนนี้...)
 14. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) หากคุณเลือก Do Not Change (ไม่เปลี่ยนแปลง) ในขั้นตอนที่ 7 ด้านบน จะถือว่าคุณดำเนินการเสร็จสิ้น และลูกค้าที่ได้รับจำเป็นต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงบัญชีโดเมนของคุณ หากคุณเลือก Enter New Details (ป้อนรายละเอียดใหม่) หรือ Use details from specified customer account (ใช้รายละเอียดจากบัญชีลูกค้าที่ระบุ) โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ: หากคุณเลือก Enter new details (ป้อนรายละเอียดใหม่) หรือ Use details from specified customer account (ใช้รายละเอียดจากบัญชีลูกค้าที่ระบุ) ในขั้นตอนที่ 7 ด้านบน คุณต้องคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในอีเมลที่ GoDaddy ส่งมาที่ที่อยู่อีเมลในรายชื่อ WHOIS ของผู้ลงทะเบียนสำหรับโดเมนที่คุณกำลังย้าย หากคุณไม่ได้คลิกลิงก์นี้ (ซึ่งยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลผู้ลงทะเบียนในส่วนของการเปลี่ยนแปลงบัญชี) ชื่อโดเมนจะไม่ย้ายออกจากบัญชีของคุณ และจะยังคงอยู่ในสถานะการอัพเดตที่กำลังรอดำเนินการ

เมื่อลิงก์อีเมลที่ยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทะเบียนได้รับการคลิกแล้ว โดเมนจะย้ายไปที่บัญชีของลูกค้าที่ได้รับ และพวกเขาตะสามารถยอมรับชื่อโดเมนดังกล่าวได้

หากคุณกำลังย้ายโดเมนที่มีการเปิดใช้งานความเป็นส่วนตัวอยู่ ความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการลบออกในกระบวนการ และคุณจำเป็นต้องทำการซื้ออีกครั้งเมื่อการย้ายเสร็จสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ