ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

GoDaddy account locked

If anyone tries to log in to a GoDaddy account and enters incorrect login information too many times, we'll lock that account and show an error message: "We locked your account due to too many incorrect login attempts."

If you think your account is locked, you can reset your password to get access immediately, or you can wait at least 24 hours before trying to log in again.

Warning: Automatic renewals for products won't process for locked accounts. If you have products that auto-renew, those products could be removed from your account if the account is locked at renewal time.

More info

  • Here's how to find your username or customer number.
  • We send the password reset email to the email address we have on file for your account. If you don't receive that email, we may not have your current email address, and you need to request access to the account.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ