การจัดการบัญชี วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

บัตรของขวัญ GoDaddy

GoDaddy ไม่มีบัตรของขวัญใหม่อีกต่อไป อย่างไรก็ตามบัตรของขวัญทั้งหมดที่เราออกให้จะมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออก

ขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม