ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

GoDaddy sales tax

GoDaddy.com, LLC or its subsidiaries are subject to sales tax in all 45 states which impose sales tax, the District of Columbia, and numerous countries around the world. GoDaddy charges sales tax, VAT, GST, or other transaction taxes in accordance with the applicable local authorities. GoDaddy is required to charge tax on all customers and its resellers in accordance with local tax laws.

How tax is calculated

Tax is calculated on the total selling price of each individual item. The tax rate used to calculate sales tax is based primarily on the customer billing address, the type of product purchased, and other factors. Product taxability is based on tax laws in the jurisdiction of the billing address. Since GoDaddy.com does not ship tangible goods, all products and services are assumed to be received in the jurisdiction that the customer maintains their billing information.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ