ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

GoDaddy sales tax

GoDaddy.com, LLC or its subsidiaries are subject to sales tax in all 45 states, including the District of Columbia, that impose a sales tax. Local counties, cities, and/or districts that impose and collect their own sales taxes may also be charged on your order in accordance with those taxing jurisdictions’ tax laws.

How Sales Tax is Calculated

Sales taxes are generally calculated on the total selling price of each individual item. The tax rate that is used to calculate sales taxes is based on many factors, primarily the customer billing address and the type of product purchased. Since GoDaddy.com does not ship any tangible goods, all products and services are assumed to be received in the jurisdiction that the customer maintains their billing information.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ