การจัดการบัญชี วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ภาษีการขายและภาษีอื่น ๆ ของ GoDaddy

หมายเหตุ: ข้อมูล นี้ไม่ได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีแก่คุณ ก็มักจะเป็นความคิดที่ดีที่จะปรึกษาภาษีมืออาชีพเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลภาษีการขายทั่วไป

ภาษีท้องถิ่นอื่น ๆ

การยกเว้นภาษีและการคืนเงิน

ภาษีนอกสหรัฐอเมริกา