GoDaddy วิธีใช้

ปลั๊กอิน WordPress ของ GoDaddy

GoDaddy ได้พัฒนาปลั๊กอินหลายรายการสำหรับ WordPress ปลั๊กอินแต่ละรายการเหล่านี้มีหน้าข้อมูลและหน้าสนับสนุนของตนเองซึ่งโฮสต์อยู่ที่ WordPress.org หน้าข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียด ลิงก์ดาวน์โหลด และความเห็น คุณจะพบลิงก์ไปยังฟอรัมสนับสนุนสำหรับปลั๊กอินแต่ละรายการด้วย

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้ง การเปิดใช้งาน หรือการอัพเดตปลั๊กอิน คุณอาจต้องการดูบริการการสนับสนุนแบบพรีเมียมของ WordPress

The Poynt — แบรนด์สำหรับปลั๊กอิน WooCommerce ของ GoDaddy

ข้อมูล Poynt สำหรับปลั๊กอิน WooCommerceฝ่ายสนับสนุน Poynt สำหรับปลั๊กอิน WooCommerce

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy

ข้อมูลการตลาดทางอีเมลของ GoDaddyฝ่ายสนับสนุนการตลาดทางอีเมลของ GoDaddy

วิดเจ็ตข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลวิดเจ็ตข้อมูลติดต่อฝ่ายสนับสนุนวิดเจ็ตข้อมูลติดต่อ

ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย GoDaddy

ข้อมูลร้านค้าตัวแทนจำหน่าย GoDaddyฝ่ายสนับสนุนร้านค้าตัวแทนจำหน่าย GoDaddy

ข้อมูลเพิ่มเติม