ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

GoDaddy.com Mobile for BlackBerry

GoDaddy.com Mobile BlackBerry® is an application to register and manage domain names, purchase hosting and email, manage renewals, and contact support—all through your BlackBerry®.

NOTE: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products, and we are not responsible for the functions or reliability of such products. BlackBerry, RIM®, Research In Motion®, SureType® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world. Used under license from Research In Motion Limited.

Installing GoDaddy.com Mobile

To install GoDaddy.com Mobile on your Blackberry, navigate to http://m.godaddy.com to download and install.

Registering a Domain Name

Using GoDaddy.com Mobile you can search domain name availability, and then complete new domain name registration.

Managing Domains

Using GoDaddy.com Mobile you can manage your domain names.

Managing Renewals

Using GoDaddy.com Mobile you can renew your products from your Blackberry.

Purchasing Hosting

To purchase hosting, select Product Catalog from the main menu, and then select a hosting plan.

Purchasing GoDaddy Email

To purchase GoDaddy Email, select Product Catalog from the main menu, and then select GoDaddy Email.

Purchasing Exchange Email

To purchase Exchange Email, select Product Catalog from the main menu, and then select Exchange Email.

Sending Feedback

To share your feedback, select Contact Us from the main menu, and then select Call Us or Email Us.

See Using GoDaddy.com Mobile for more information.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ