ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Google Analytics Link Tracking Generation

How do you generate the proper Google Analytics UTM parameters (also called UTM codes) in your emails? GoDaddy Email Marketing Google Analytics Addon does this automatically, for you!

After you type in your domains, GoDaddy Email Marketing thoughtfully writes the appropriate parameters into all URLs in your campaign. Those variables hook into your Google Analytics account.

To find out more about viewing campaigns statistics in Google Analytics, click here. For setup help, go here.

Related Topics:

Getting Started with Google Analytics in your Emails
Where Do I View My Campaign Analytics?
Can I Share My Stats?/p>


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ