ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Google Chrome: Clear your cache

If you're having problems viewing your website, you can try clearing your cache and then revisiting your site.

  1. Select the Icon of three vertical dots Customize and control Google Chrome menu.
  2. Select History, then select History again.
  3. Select Clear browsing data.
  4. In the Time range list, select All Time.
  5. Select Cached images and files.
  6. Note: Selecting Cookies and other site data can also help resolve some issues, but deleting your cookies also deletes passwords stored in your browser.

  7. Select Clear data.
    select cache only

Related step

  • Try viewing your website again.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ