ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Having trouble logging in?

If you or a user on your Office 365 account are having trouble logging into your email account, you've come to the right place. See the table below to help you find the best solution for you.

If Do this
You're unable to log in using your credentials Confirm you are accessing your email from the correct URL:
Log in to my account
You're the administrator of an Office 365 account and you or one of your users have lost or forgotten the email password Do one of the following:
You're not the administrator of the Office 365 account and you've lost or forgotten your email password Send a password reset email to myself
You see the error: You can't change your password here Reset my password in the correct place
You can successfully log in online, but are having trouble with Outlook Outlook (PC): Clear the Windows Credential Manager

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ