ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

ปรับแต่งส่วน “ติดต่อเรา”

ส่วน “ติดต่อเรา” เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้า ใช้ส่วนนี้เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้ง เวลาดำเนินการ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และ WhatsApp

ลูกค้าสามารถส่งแบบฟอร์ม รวมทั้งไฟล์แนบได้ เมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม เราจะสแกนหาไวรัสและมัลแวร์ จากนั้นระบบจะส่งแบบฟอร์มไปยังอีเมลที่คุณกำหนด

ดู วิดีโอขนาดสั้น เกี่ยวกับการดำเนินงานนี้ข้างล่าง

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถแนบไฟล์ได้สูงสุด 10 ไฟล์ โดยแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB และขนาดรวมของไฟล์แนบทั้งหมดต้องไม่เกิน 15MB ลูกค้าสามารถส่งไฟล์ประเภทต่อไปนี้

สื่อ: .jpg, jpeg, .jpe, .png, .gif, .mp4, .m4a, .vid, .qt, .mov, .mpeg, .mpga, .mp2, .mp2a, .mp3, .m2a, .m3a, .msvideo, .ogg, .3gpp, .webm, .webp, .flac, .wav, .tiff, .mkv, .mk3d และ .mks
เอกสาร: .doc, .docx, .dot, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odp, .odt, .potx, .ppsx, .pdf, .txt, .text, .conf, .def, .list, .log, .in และ .ini
อื่นๆ: .zip, .otf, .woff และ .woff2

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนไปที่ Website Builder แล้วเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. เลือกแก้ไขเว็บไซต์หรือแก้ไขไซต์เพื่อเปิดโปรแกรมแก้ไขเว็บไซต์
 4. เลือกส่วน “ติดต่อเรา” หากคุณไม่มีส่วน “ติดต่อเรา” หรือต้องการเพิ่มส่วน “ติดต่อเรา” อื่น ให้ไปที่หน้าและตำแหน่งที่คุณต้องการ แล้วเลือกเพิ่มส่วน
 5. เลื่อนปุ่มในเมนูทางด้านขวาของโปรแกรมแก้ไขเพื่อแสดงหรือซ่อนองค์ประกอบต่างๆ ของแบบฟอร์มติดต่อเรา เช่น เค้าโครง, สีเน้นลายเส้น, WhatsApp เป็นต้น
  • เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ แล้วเลือกเพิ่ม สามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงได้ทุกเมื่อ
  • เมื่อเลื่อนเปิดใช้งานปุ่มแชท WhatsApp ให้ป้อนหมายเลข WhatsApp ของคุณ
  • เมื่อเลื่อนเปิดใช้งานแบบฟอร์มการติดต่อ ให้ป้อนอีเมลที่คุณต้องการให้ส่งแบบฟอร์ม
 6. แก้ไขชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำอธิบาย และข้อมูลติดต่อของคุณได้ตามต้องการ ทุกช่องที่เว้นว่างไว้จะถูกลบออกจากแบบฟอร์ม และคุณสามารถเรียกคืนได้เมื่อมีการเพิ่มข้อความ
 7. การเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ เลือกเสร็จสิ้นเพื่อกลับไปยังส่วนดังกล่าวที่อยู่เหนือส่วนปัจจุบันของคุณ
 8. ใช้ดูตัวอย่างเพื่อดูผลลัพธ์บนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงสู่สาธารณะ ให้เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

แสดงขั้นตอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่ส่งแบบฟอร์มการติดต่อเรา ให้เลือกติดต่อเรา > แบบฟอร์มการติดต่อ ป้อนอีเมลใหม่ในฟิลด์ส่งข้อความถึง และเผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ
 • อนุญาตให้ลูกค้าส่งอีเมลถึงคุณผ่านการส่งข้อความทางเว็บไซต์
 • ส่งและรับข้อความตัวอักษรและข้อความ Facebook กับลูกค้าของคุณผ่าน GoDaddy Conversations
 • เรียนรู้วิธีอื่นๆ ในการแก้ไขส่วนต่างๆ บนเว็บไซต์