ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Hide the Worker plugin on my websites in GoDaddy Pro

You can hide the Worker plugin from the list of plugins on your WP-admin dashboard. The plugin remains active even though it isn’t visible in the list. By hiding the plugin, your clients will not know that you use GoDaddy Pro for managing their websites.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Home in the left sidebar.
  3. Click your image in the upper-right corner and click White Label.
    Open settings
  4. Select Hide ManageWP Worker from the plugin / widget list.
    Hide Worker plugin box
  5. Click Save Changes.

Note: Changes to White Label settings affect all websites using this feature.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ