ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Hiding Web Pages

If you want to display your website with some Web pages removed temporarily, Website Builder lets you hide those pages.

Each time you re-publish your site, you can select which pages display live on the Internet, while those you did not remain visible only in Website Builder's Page Designer. You can continue working on unpublished pages until you want to publish them.

You can also hide a live page on your website by removing it from your navigation menu. For more information, see Changing Your Site's Navigation.

To Unpublish Pages

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. If you are working in the Page Designer, click Exit Designer.
  4. From the Manage menu, select Publish Selected Pages.
  5. Select the pages you want to display live on the Internet, and then click Publish Selected Pages.
  6. The pages you did not select remain hidden, while the pages you did display live on the Internet.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ