ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

HostGator: Change my MX records

If your domain is registered at HostGator, you will need to update your MX records there.

  1. Log in to your HostGator cPanel.
  2. Scroll to the Mail section.
  3. Click MX Entry.
  4. In the Change MX Entry section, select your domain.
  5. Enter the information from your Workspace account.
  6. Click Change.

You can contact HostGator customer support at 1 (866) 964 - 2867 if you need additional help.

Next step

  • MX records changes can take up to 48 hours to take effect. Give it time, and then try to send yourself an email, to check that your fix is working.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ