GoDaddy วิธีใช้

เมนูบริการด้านโฮสติ้ง

บางครั้งคุณต้องใช้ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสบการณ์สำหรับงานที่ซับซ้อน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ หรือการย้ายเนื้อหา เพื่อให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลาเหล่านี้ เราจึงให้บริการโฮสติ้งหลากหลายรูปแบบ

รายการบริการโฮสติ้งข้างล่างนี้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่เราสามารถให้ได้ บริการแต่ละรายการเหล่านี้อยู่นอกเหนือการสนับสนุนที่เราจัดให้ฟรีในผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ติดต่อทีมสนับสนุนเพื่อสอบถามราคาของบริการโฮสติ้ง:

เจ้าหน้าที่ GoDaddy ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นสิ่งที่ต้องการในรายการนี้ เราอาจยังสามารถจัดการให้คุณได้ ติดต่อเราเกี่ยวกับ คำขอบริการที่กำหนดเอง

บริการโฮสติ้ง

ชื่อบริการรายละเอียดเวลา
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพขั้นสูงและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยรับบทวิเคราะห์โดยละเอียดว่าจะปรับค่าเซิร์ฟเวอร์อย่างไรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การเพิ่มประสิทธิภาพ Apacheปรับค่าเซิร์ฟเวอร์ Apache ของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การรองรับแอปพลิเคชันติดตั้งเว็บแอปพลิเคชัน เช่น WordPress, Joomla หรือ Drupal

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS

72 ชั่วโมง
การซ่อมแซมสตริงการเชื่อมต่อรับความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสตริงการเชื่อมต่อ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS

72 ชั่วโมง
การกู้คืนเนื้อหาหรือฐานข้อมูลคืนค่าไฟล์ของบัญชีโฮสติ้ง หรือ ฐานข้อมูลหนึ่งรายการจากข้อมูลสำรองที่มีอยู่

สำหรับ WordPress ภายใต้การจัดการ

72 ชั่วโมง
การย้ายเนื้อหาย้ายเนื้อหาในเว็บไซต์จากโฮสต์/เซิร์ฟเวอร์ใดๆ ไปยัง GoDaddy

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS, WordPress ภายใต้การจัดการ

7-10 วัน
สคริปต์การสำรองฐานข้อมูลรับความช่วยเหลือในการตั้งค่าการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
ค้นหาและแทนที่ในฐานข้อมูลรับความช่วยเหลือในการอัพเดต URL ทั่วทั้งฐานข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณเชื่อมโยงถูกที่

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS

72 ชั่วโมง
การจัดการฐานข้อมูลรับความช่วยเหลือในการนำเข้า ส่งออก ซ่อมแซม สำรองข้อมูล และคืนค่าฐานข้อมูลของคุณ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS

72 ชั่วโมง
การตรวจสอบพื้นที่ดิสก์รับการตรวจสอบการใช้พื้นที่ดิสก์และคำแนะนำในการเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การตั้งค่า DNSตั้งค่า DNS ได้สูงสุดสามโดเมน

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การกำหนดค่าการสำรองข้อมูลผ่านแผงควบคุม (สำหรับหนึ่งโดเมนหรือทั้งเซิร์ฟเวอร์)รับความช่วยเหลือในการตั้งค่าการสำรองข้อมูลอัตโนมัติสำหรับหนึ่งโดเมนหรือทั้งเซิร์ฟเวอร์

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การตั้งชื่อโดเมนตั้งค่า (ไม่เกิน) 3 โดเมนในแผงควบคุมบของเซิร์ฟเวอร์

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การย้ายอีเมลโปรดดูการอัพเกรดอีเมลและช่องทางการย้ายข้อมูล
การตรวจหาสแปมอีเมลระบุปัญหาสแปมในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
ค้นหาและแทนที่ข้อความในไฟล์แทนที่สตริงข้อความ เช่น ชื่อโดเมน เส้นทางทั้งหมด หรือ URL ในไฟล์ของเว็บไซต์

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การกำหนดกฎไฟร์วอลล์ (Linux)เพิ่มหรือลบกฎไฟร์วอลล์ของซอฟต์แวร์ใน iptable ของคุณ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การเปลี่ยนแปลงไฟล์ .htaccessทำการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ .htaccess ในบัญชีโฮสติ้ง Linux ของคุณ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การป้องกันการบุกรุกกำหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกเพื่อช่วยหยุดการโจมตีแบบเดารหัสผ่านโดยการสุ่มและการโจมตีแบบ DDoS

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
ติดตั้ง Memcachedติดตั้ง Memcached เพื่อรองรับการแคชบนเซิร์ฟเวอร์

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การเปลี่ยนแปลงไฟล์ my.cnfทำการเปลี่ยนแปลงในไฟล์กำหนดค่า MySQL

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การเพิ่มประสิทธิภาพ MySQLเพิ่มประสิทธิภาพ MySQL ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การตรวจสอบสิทธิ์อนุญาต/ความเป็นเจ้าของสิทธิ์อนุญาตที่ไม่เหมาะสมอาจขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์และทำให้เว็บไซต์ของคุณปลอดภัยน้อยลง การตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตจะรับประกันว่าเว็บไซต์ของคุณจะทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การเปลี่ยนการกำหนดค่า PHPรับความช่วยเหลือในการปรับแต่งรายละเอียดการตั้งค่า PHP เพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณทำงานตามที่คุณต้องการ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การติดตั้งโมดูล PHPติดตั้ง 3 โมดูล

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
การอัพเกรด PHPอัพเดต PHP เป็นเวอร์ชันล่าสุด

สำหรับ GoDaddy Linux VPS / เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ

72 ชั่วโมง
การเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้เซิร์ฟเวอร์รับความช่วยเหลือในการปิดใช้งาน TLS เวอร์ชันเก่าให้เหลือเพียง TLS 1.2 ที่ใช้อยู่

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Linux ของ GoDaddy

72 ชั่วโมง
ติดตั้ง SQL Server Expressติดตั้ง SQL Server Express บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS

72 ชั่วโมง
การเปลี่ยนแปลงไฟล์ web.configทำการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ web.config

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Windows

72 ชั่วโมง
การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ของ Windowsตั้งค่าไฟร์วอลล์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Windows

สำหรับเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ/VPS ที่ใช้ Windows

72 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม