ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How are my Search Engine Visibility Online Advertising spend funds used?

We reserve 10 percent of your Search Engine Visibility Online Advertising spend funds for a search engine marketing fee. The remaining funds are used for pay-per-click advertising on Google®, Yahoo!®, and Bing®.

The search marketing fee is applied toward creating your online marketing campaign. Ad text, landing pages, calls to action, geo targeting, keyword management, day parting and other elements require setup, testing and optimization.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ