ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How can I access the FTP Backup server for my Linux Virtual Private Server?

You can access your FTP backup server from your Virtual Private Server (VPS) using any standard FTP client, such as LFTP.

To connect to your FTP Backup server, use the user name and password that you set up when you purchased your FTP Backup account. You can find the IP address for your FTP Backup server in the FTP section of your VPS Control Panel.

Note: We only allow internal connections to our FTP Backup servers. This means that you must use your Virtual Private Server (VPS) to connect to your FTP Backup server.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ