ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How Do Hardware Firewalls Differ From Software Firewalls?

Hardware firewalls are an important component of overall system security. Like software firewalls, hardware firewalls protect a network from attack by dictating how traffic and data enters and leaves the network. An external firewall provides security at a higher network topology level than does a software firewall. A combination of both software and hardware firewalls provides the greatest network protection.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ