ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do I access MySQL using SSH?

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

The steps for accessing your MySQL database vary depending on whether Parallels Plesk Panel is installed on your server.

To Access MySQL Using SSH with Parallels Plesk Panel Installed

 1. Log on to your server.
 2. At the command line, type su -. This gives you root access.
 3. At the command line, type mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`

  Note: To reset your MySQL password, at the command line, type mysqladmin -u admin -psetup password $PW

To Access MySQL Using SSH without Parallels Plesk Panel Installed

 1. Log on to your server.
 2. At the command line, type su -. This gives you root access.
 3. At the command line, type mysql -uroot -p
 4. Enter your MySQL root password.

  Note: MySQL's default root password is an empty string (no password is set).


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ