ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

How do I change my admin email address at my current registrar?

Before you initiate a domain name transfer to us, the administrative contact for your domain must have a valid email address. (If you are transfering a .au domain name to us, you must have a valid email address associated with your registrant contact information.)

Required: To change your email address, you'll need to contact your current registrar. If your domain has private registration, you must have your current registrar cancel it before they can change the email address.

Having a valid administrative email address is important because both registrars (your current registrar and us) use it to send you information about the transfer, such as your authorization code (if required).


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ