ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

How do I change my site after the Facelift redesign?

GoDaddy no longer offers Facelift as a service, though we will still support some of its features. Instead, we're offering a new service called Website Makeover that offers an updated, fresh looking design for your site.

Your old v6 website will still remain live until you publish your redesigned new website. That means you can use the latest version of Website Builder to make more changes to your site before publishing it.

Note: Be sure to launch your new site — the old one’s name has v6 at the beginning. For faster assistance, contact our 24/7 support center at the number shown above.

  1. Log in to your GoDaddy Account.
  2. In your Website Builder Account list, click Manage next to your redesigned account.
  3. Click Edit and then make any extra changes to your site.
  4. When you’re done, click Publish.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ