ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do I collect payment?

Quick Shopping Cart® supports a number of different payment methods, including credit cards, PayPal®, PayPal Express®, personal checks, cash, purchase orders, and cash on delivery (COD). We support credit card processing through online payment gateways as well as through point of sale (POS) transactions using your existing payment processing account.

Note: Current credit card regulations do not allow us to store the Card Verification Value (CVV) codes with credit card information in our database for use with Point of Sale transactions. For more information, see Why can't I capture the CVV code for credit cards for Point of Sale transactions?.

When customers use a credit card to purchase items from your store, payments are pre-authorized. You must manually accept the payment from the Order detail screen by clicking Capture Funds.

Quick Shopping Cart supports the following payment gateways:

  • First Data™
  • Intuit Quickbooks Merchant Service®
  • Authorize.Net®
  • Chase Paymentech®

Providing your customers with a convenient and secure way to purchase your goods is a key ingredient in building an effective online store. Quick Shopping Cart allows you to define your preferred payment options.

One of the first decisions you'll have to make is how you process credit card transactions. If your business already uses a Point of Sale (POS) terminal, you can accept credit cards and process them through your card swipe machine. This option lets you process transactions offline.

Note: Current credit card regulations do not allow us to store the Card Verification Value (CVV) codes with credit card information in our database for use with Point of Sale transactions. For more information, see Why can't I capture the CVV code for credit cards for Point of Sale transactions?.

If you want credit card transactions to be automatically processed, select one of the payment gateway options. Using a payment gateway allows you to process transactions online. It pre-authorizes the credit card payment, and then you can go into the order detail to manually capture the funds.

Consider offering a couple of choices to your customers when establishing payment options. For example, you may want to include PayPal and credit cards through a payment gateway or POS option. You cannot offer these combinations:

  1. Both payment gateways.
  2. A payment gateway and the POS Credit Card option.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ