ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do I Create a Sub-folder for use with my FTP Backup Service?

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

You can back up data using our FTP Backup Service, and save the data to a sub-folder.

To Create a Backup Sub-folder

  1. From your dedicated server, FTP to the backup server using any FTP client.
  2. Create your subfolder directory.
  3. Enter the directory as your location when you set up the FTP Backup Service.
Warning: You can only FTP to the FTP Backup from your server. It will not connect from another location.

For more information about our FTP Backup feature, see What is FTP Backup?

For details on how to access the FTP Backup server, see How can I access the FTP Backup server for my Linux Virtual Private Server (VPS)?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ